“Jura Podnieka studija ir godalgota filmu un multimediālo risinājumu producēšanas kompānija ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, kas nodrošina pilnu ražošanas ciklu, sākot no izpētes līdz filmešanai, montāžai un skaņas apstrādei.”

"Mūsu barikāžu laiks", dokumentālā filma

Mūsu barikāžu laiks- šodien jau mitoloģizēts, bet 1991. gada janvārī- tautas vienotības un gara spēka atmodas realitāte. Latvijas un visas Baltijas tautu griba pasaulē liecināja, ka Eiropā sevi piesaka trīs civilizētas tautas, kuras prasa atzīt savas tiesības.
Kas bija šis fenomens? Romantiska aizrautība, liktenis nolemtība, Dieva dāvana vai likumsakarība, par to filmā gan politiķis, gan diplomāts, gan žurnālists, gan paši barikāžu sargi.

Režisors: Antra Cilinska, Raits Valters
Operators: Uldis Millers
Skaņu režisors: Anrijs Krenbergs
Komponists: Imants Skuja
Montāžas režisore: Sandra Alksne
Producente: Antra Cilinska
Ilgums: 34`