“Jura Podnieka studija ir godalgota filmu un multimediālo risinājumu producēšanas kompānija ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, kas nodrošina pilnu ražošanas ciklu, sākot no izpētes līdz filmešanai, montāžai un skaņas apstrādei.”

"Aiz žoga", dokumentāla filma. Režisore Liene Laviņa, producentes Simona Kļaviņa un Antra Cilinska.

Filma stāsta par jauniešu dzīvi Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Šajā vidē valda savi noteikumi, kārtība un nerakstītie likumi darbojas spēcīgāk par rakstīto vārdu. Veidojot filmu "Aiz žoga" radošā komanda izjutusi dažādu attieksmi un emocijas. 

Filmā daudz nolasāms no jauniešu žestiem, sejas izteiksmes un uzvedības. Noslēpumaini, cietuši un izdarījuši noziegumu. Tomēr vēl bērni.