“Jura Podnieka studija ir godalgota filmu un multimediālo risinājumu producēšanas kompānija ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, kas nodrošina pilnu ražošanas ciklu, sākot no izpētes līdz filmešanai, montāžai un skaņas apstrādei.”

Action is the foundational key to all success (Pablo Picasso).

Marta Kontiņa ieguvusi MBA grādu Radošo industriju vadībā Banku augstskolā, kā arī absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju Starpkultūru sakaru specialitātē Latvija- Spānija un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju Flautas speciālitātē. 

Gandrīz 10 gadus strādājusi kultūras jomā, ieskaitot projektus ASV, Spānijā un Dānijā. 

Jura Podnieka studijai pievienojās 2009. gadā.