“Jura Podnieka studija ir godalgota filmu un multimediālo risinājumu producēšanas kompānija ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, kas nodrošina pilnu ražošanas ciklu, sākot no izpētes līdz filmešanai, montāžai un skaņas apstrādei.”

Buļļu sala

Dokumentālā filma, 29 min., režisors Kaspars Goba

Filma iepazīstina ar unikālu teritoriju Rīgas pilsētā- Buļļu jeb Daugavgrīvas salu. Šajā salīdzinoši nelielajā un daudzstāvu mājām tik tuvajā teritorijā atrodas Latvijā un Eiropā aizsargājami biotopi un vairāki desmiti aizsargājamu augu sugu. Filma stāsta ne tikai par Buļļu salas dabu, bet arī par tās cilvēkiem, šīs teritorijas nozīmi pilsētas ilgtspējīgā attīstībā.
Filma ir tapusi Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes projekta "Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā" ietvaros ar Eiropas Komisijas Life- Nature fonda, Latvijas Universitātes, Vides aizsardzības fonda un Rīgas domes finansiālu atbalstu.

Režisors  Kaspars Goba
Producente  Antra Cilinska