“Jura Podnieka studija ir godalgota filmu un multimediālo risinājumu producēšanas kompānija ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, kas nodrošina pilnu ražošanas ciklu, sākot no izpētes līdz filmešanai, montāžai un skaņas apstrādei.”

Ejiet, bērni, rotaļās!

Īsfilma, 20 min., režisores Baibas Aizkalnas debijas filma, 2010

 

Regulāra karāšanās ar galvu uz leju uzlabo dzimumdzīvi, savukārt apziņas zudums ir jāizmanto sevis attīstīšanai. Tamlīdzīgus uzskatus pauž tie, kurus Vilhelms kādu vakaru sastop ceļā uz savu naktssarga posteni.

Tomēr noslēgtais, rūpju māktais jauneklis iet daudz radikālāku ceļu, lai mainītu savu dzīvi.

Groteskais stāsts risinās krēslainā pasaulē. Daži tās elementi tā arī paliek tumsā tīti, kamēr citi, izniruši virspusē, kļūst spilgtāki kā jebkad. 

 

Producente Antra Cilinska un Elīna Zazerska.