“Jura Podnieka studija ir godalgota filmu un multimediālo risinājumu producēšanas kompānija ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, kas nodrošina pilnu ražošanas ciklu, sākot no izpētes līdz filmešanai, montāžai un skaņas apstrādei.”

Mūsu barikāžu laiks

Dokumentālā filma, režisori Antra Cilinska, Raits Valters, 2001

 

Mūsu barikāžu laiks- šodien jau mitoloģizēts, bet 1991. gada janvārī- tautas vienotības un gara spēka atmodas realitāte. Latvijas un visas Baltijas tautu griba pasaulē liecināja, ka Eiropā sevi piesaka trīs civilizētas tautas, kuras prasa atzīt savas tiesības.
Kas bija šis fenomens? Romantiska aizrautība, liktenis nolemtība, Dieva dāvana vai likumsakarība, par to filmā gan politiķis, gan diplomāts, gan žurnālists, gan paši barikāžu sargi.

 

Režisors  Antra Cilinska, Raits Valters

Operators  Uldis Millers

Skaņu režisors  Anrijs Krenbergs

Komponists  Imants Skuja

Montāžas režisore  Sandra Alksne

Producente  Antra Cilinska

Garums  34 min.